Over

In 2018 kreeg ik na maanden van maagpijn en een gastroscopie van een MDL-arts te horen dat ik een middenrifbreuk zou hebben. Volgens de onderzoekende arts was er niks aan te doen en zou ik de rest van mijn leven medicatie moeten slikken waarvan we inmiddels weten dat deze niet zo onschuldig en zelfs schadelijk zijn. Ik besloot om de wetenschappelijke literatuur in te duiken en op zoek te gaan naar relevante en recente academische inzichten rondom mijn probleem. Binnen een uur vond ik enkele publicaties en studies die mijn probleem op een interessante manier benaderden. Deze publicaties waren o.a. afkomstig van de Zweedse Mary Hägg. Via haar publicaties kwam ik uiteindelijk terecht bij IQoro, een medisch gecertificeerd hulpmiddel voor maaggerelateerde problemen waar deugdelijk wetenschappelijk en klinisch onderzoek naar was gedaan.

Na mij flink in de publicaties en materie verdiept te hebben besloot ik om het product aan te schaffen en serieus met de oefening aan de slag te gaan. Nog geen jaar later zijn mijn klachten voor het overgrote deel verdwenen. Een verademing. Medicatie en antacids zoals Rennie en Gaviscon zijn niet langer nodig.

Ik ben deze site begonnen omdat ik uit ervaring weet dat relevante academische kennis een lange weg aflegt voordat het het grote publiek bereikt. Het duurt vaak jaren voor artsen op de hoogte zijn van nieuwe inzichten en behandelmethoden. Ondertussen slikken zo’n 2 miljoen mensen medicatie waarvan we weten dat ze vervelende bijwerkingen en ernstige medische complicaties kunnen geven. Daarnaast lopen tienduizenden Nederlanders rond met vervelende klachten die mogelijk verminderd of opgelost kunnen worden met een eenvoudige en duurzame aanpak, gebaseerd op wetenschappelijk en klinisch onderzoek. Dat kan anders!

Heeft u vragen? Stuur gerust een mail. Gezien de wetenschappelijke basis van IQoro en de bijbehorende behandeling kunt u deze ook met uw arts bespreken. Houdt er wel rekening mee dat de behandelmethode op dit moment nauwelijks bekend is in Nederland en België.

DISCLAIMER
Middenrifbreukherstellen.nl en .be maken geen onderdeel uit van IQoro of MYoroface AB.