Privacy policy

Dit is de privacyverklaring van Selwyn Donia Producties, gevestigd aan de Van de Veldelaan 172, 1816PH in Alkmaar.

Selwyn Donia is de functionaris gegevensbescherming van Selwyn Donia Producties. Hij is te bereiken via selwyn@selwyndonia.nl.

Artikel 1. Verzamelde gegevens en doeleinde van verwerking

Selwyn Donia Producties verzamelt en verwerkt de benodigde persoonsgegevens van haar klanten voor de hieronder genoemde doeleinden:

 • Uitvoering van de overeenkomst tussen Selwyn Donia Producties en haar klanten;
 • Het factureren van verleende diensten aan klanten;
 • Het communiceren met klanten;
 • Om de identiteit van klanten te verifiëren en fraude tegen te gaan;
 • Om informatie over de klanten te verstrekken aan derden;
 • Marketingactiviteiten, zoals het versturen van nieuwsbrieven en andere vormen van marketingcommunicatie die voor u interessant kunnen zijn;
 • Het bieden van ondersteuning bij het bestellen van het medisch hulpmiddel IQoro

Gegevens die worden verzameld zijn:

 • Voor- en achternaam;
 • Adresgegevens privé of zakelijk;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • IP-adres;
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie en telefonisch;
 • Locatiegegevens;
 • Gegevens over uw activiteiten op deze website;
 • Internetbrowser en apparaat type;
 • Bankrekeningnummer;

Artikel 2. Cookies, of vergelijkbare technieken die wij gebruiken

Middenrifbreukherstellen.nl gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.

Middenrifbreukherstellen.nl gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Pagina’s en berichten op onze website zijn deelbaar op LinkedIn, Twitter, WhatsApp, Pinterest en Facebook. Selwyn Donia Producties houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van die media is dus voor uw eigen risico. Voordat u van die diensten van derde partijen gebruik maakt, is het raadzaam eerst het privacy statement van die partij door te lezen.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Artikel 3. Het verstrekken van gegevens aan derden

Selwyn Donia Producties verstrekt uw persoonsgegevens aan derden, voor zover dat op grond van rechtspraak, wet- en regelgeving vereist is dan wel indien deze verstrekking noodzakelijk is voor het verlenen van de door u verzochte dienst.

Artikel 4. Inzage in en correctie van uw gegevens

Indien u wilt weten welke gegevens Selwyn Donia Producties over u heeft vastgelegd, of als u de gegevens wilt wijzigen of verwijderen, dan wel indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u daarvoor contact opnemen met bovenstaande functionaris gegevensbescherming. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

Als u niet tevreden bent met de afhandeling van de klacht inzake de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u hierover contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens en desgewenst een klacht indienen over de verwerking van uw persoonsgegevens.

Artikel 5. Beveiliging

Selwyn Donia Producties neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via selwyn@selwyndonia.nl.

Artikel 6. Bewaartermijn

Selwyn Donia Producties bewaart uw gegevens zolang als dat noodzakelijk is. Op het moment dat u de toestemming om uw gegevens te verwerken, intrekt, worden uw gegevens onmiddellijk verwijderd, tenzij dit op grond van een wettelijke bepaling niet is toegestaan. 

Laatste update: 5 juni 2019